Suomeksi

Uutiset

21.6.2022

Meidät tavoittaa 1.8.2022 alkaen ainoastaan mobiilinumeroista ja
vaihteesta (09) 540 7130.


 

2.2.2022

ESITAS osaksi Arteche-konsernia

Edustamamme Arteche on ostanut turkkilaisen ESITAS-yhtiön, joka valmistaa mittamuuntajia keski- ja pienjännitealueelle. Kauppa tukee Artechen kasvustrategiaa ja sen johdosta Energel voi tarjota myös Esitaksen tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Näiden uusien tuotteiden myötä voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin! 


4.10.2021

Uusi tuotepäällikkö

Jyrki Salmi on nimitetty Energel Oy:n tuotepäälliköksi 4.10.2021 alkaen. Hän vastaa jatkossa mm. sähköratatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista.  Tuoteohjelmaan kuuluvat Arruti Catenarian ratajohtorakentamisen tuotteet, Sécheronin DC-kojeistot sekä Coelmen ratakatkaisijat ja -erottimet.  Jyrkin laaja kokemus mm. sähköasemaprojekteista ja sähköverkon kunnossapitotehtävistä vahvistaa entuudestaan Energelin osaamista.


 

20.10.2020

Kolektor ETRAn valmistama 410/120/21 kV 400 MVA muuntaja saapui viikonloppuna Fingridin Pyhänselän sähköasemalle. Toimitussarjan ensimmäinen kuljetuspainoltaan noin 300 tn muuntaja saapui tarvittujen yöllisten ratatöiden jälkeen rautatie-erikoiskuljetusvaunulla Muhokselle. Siellä muuntaja haalattiin rekkalavetille, jolla se siirrettiin lopulliseen määränpäähänsä Pyhänselän sähköasemalle. Muuntajan varustelu käyttökuntoon suoritetaan marras-joulukuun aikana ja se kytketään verkkoon kesällä 2021. 

https://lnkd.in/d2bTfWH

Kuva: Henri Luoma/hlp.fi


25.5.2020

12,5 MVA päämuuntajia Väylävirastolle

Väylävirasto on päättänyt tilata 13 kpl sähköradan syöttöasemien päämuuntajia Energelin edustamalta Kolektor ETRAlta.

116/2x25kV 12,5 MVA päämuuntajat toimitetaan vuosina 2020-2025 rataosille Kouvola-Kotka/Hamina (KoKoHa), Ilmala, Iisalmi-Ylivieska, Luumäki-Imatra (LUIMA) ja Hyvinkää-Hanko. Sopimukseen sisältyy myös optio kahdesta lisämuuntajasta.

Energel Oy on toimittanut aiemmin vastaavat päämuuntajat Matarin syöttöasemalle.

Lisätietoja: Mika Väärämäki p. 040 520 3522


20.5.2020

750 VDC tasasähköjärjestelmät Raide-Jokeriin

Energelin edustama Sécheron SA toimittaa Raide-Jokeriin 750 VDC tasasähköjärjestelmät, joilla syötetään raitiotieliikenteen vaatima energia ajojohdinverkostoon. Toimitus käsittää tasasuuntaajat ja DC-kojeistot suojareleineen kaikkiaan kuudelletoista syöttöasemalle. Myös VLD-laitteistot ja hajavirtojen valvontajärjestelmä sisältyvät toimitukseen.

Lisäksi Energel toimittaa syöttöasemille kuivamuuntajat sekä suojaus- ja ohjausjärjestelmien vaatimat apusähkölaitteistot.

Lisätietoja: Mika Väärämäki p. 040 520 3522


6.3.2020

Tampereen Ratikka -projektille jatkoa

Raitiotieallianssin kanssa aiemmin tehty sopimus tasasähkökojeistojen toimittamisesta Tampereen Ratikan syöttöasemille on saanut jatkoa. Energel Oy:n edustama sveitsiläinen Sécheron SA toimittaa tasasähkölaitteistot myös Hatanpään haaran syöttöasemalle.

Tampereen Ratikkaa on päätetty laajentaa Hatanpään haaralla jo raitiotieprojektin ensimmäisessä vaiheessa. Toimitettavilla 750 VDC tasasähkölaitteistoilla syötetään raitiotien ajojohdinverkostoa, josta raitiovaunut saavat liikkumiseen tarvitsemansa energian. Sécheronin tasasähkölaitteistoja on toimitettu jo aiemmin Tampereelle Raitiotieallianssille yhteensä 10 kappaletta vuosina 2018-2019.

Lisätietoja: Mika Väärämäki p. 040 520 3522


 

10.1.2020

Industrias Arrutin lintuspiraalit käyttöön Suomessa

Industrias Arrutin valmistamia DAA lintuspiraaleja (”bird diverter”) on hankittu Suomessa jo usealle 110 kV ja 400 kV voimajohdolle. Spiraalit lisäävät ukkosköysien, OPGW:n tai vaihejohtimien näkyvyyttä ohjaten linnut pois johtimien korkeudelta. Kustannustehokas toteutus helpon asennuksen ja tuotteen keveyden vuoksi. Tuotteen yksinkertaisuus mahdollistaa myös lyhyet toimitusajat. Paikallaanpysyvyys on varmistettu tyyppikokeilla samoin kuin materiaalin UV-säteilyn kestävyys. Tuotetta on saatavana väreissä; valkoinen, harmaa, keltainen, oranssi ja punainen. Näistä punainen väri on yleisin ja tummimpana erottuu niin taivasta, metsää kuin pilviäkin vasten kaikkina vuodenaikoina.

Lisätietoja: Ilkka Rinne-Rahkola p. 050 453 4834


5.11.2019

Arrutin eristin- ja johdinvarusteita 110 kV voimajohtorakentamiseen

TLT-Building Oy rakentaa EPV:n Paskoonharju-Perälä 110 kV voimajohdon Industrias Arrutin valmistamilla varusteilla. Samoilla varusteilla toteutetaan myös 110 kV johdot Tampella-Nuoramoinen, Landbo-Massby ja Impola-Kaanaa.

Industrias Arruti toimittaa komposiittieristimet ja eristin- ja johdinvarusteet Voimatel Oy:n vuonna 2020 toteutuksessa olevaan Peltomäki-Pitkälahti -110 kV voimajohtoon.

Lisätietoja: Ilkka Rinne-Rahkola p. 050 453 4834


 

2.9.2019

Arruti toimittaa Destia Oy:lle komposiittieristimiä sekä eristin- ja johdinvarusteita 400 kV Metsälinja-projektiin

Fingrid rakentaa uuden 400 kilovoltin voimajohdon Keski-Suomen Petäjäveden ja Oulujoen Muhoksen välille. Metsälinjaksi nimetty noin 303 km pituinen yhteys rakennetaan nykyisten 220 ja 400 kilovoltin voimajohtojen paikalle tai rinnalle. Voimajohdon B- ja C-osuuksille urakoitsijaksi valittu Destia Oy on tilannut Industrias Arrutin 400 kV ja 110 kV komposiittieristimet sekä eristin- ja johdinvarusteet yhteensä noin 128 km johto-osuuksille. Toimitukset ovat vuonna 2020.

Destia toteutti myös n. 20 km pituisen Ivalo-Saariselkä 110 kV voimajohdon vuonna 2019 käyttäen Industrias Arrutin varusteita.

Lisätietoja: Ilkka Rinne-Rahkola p. 050 453 4834


 

19.8.2019

Fingrid tilasi suurmuuntajia Kolektor ETRAlta

Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on tilannut Kolektor ETRAlta kaksi suurmuuntajaa. Sopimus sisältää lisäksi optiot viiden tehomuuntajan toimituksesta.

Tilatut tehomuuntajat toimitetaan uuden Metsälinjaksi kutsutun 400 kV voimajohtoyhteyden molempiin päihin. Muuntajat parantavat kantaverkon käyttövarmuutta ja pienentävät sähkön siirtohäviöitä. Tehomuuntajat valmistetaan Kolektor ETRAn tehtaalla Sloveniassa ja ne toimitetaan vuosina 2020-2021. Energel Oy on toiminut Kolektor ETRAn edustajana Suomessa vuodesta 2016 lähtien.

Lisätietoja: Mika Väärämäki p. 040 520 3522


27.6.2019

Arrutin eristin- ja johdinvarusteita 110 kV voimajohtoprojekteihin

Eltel Networks Oy:lle on toimitettu Industrias Arrutin varusteet Kymi-Lumi 110 kV voimajohdolle (kaksi virtapiiriä, 3xFinch johtimet).

Vattenfall Services Nordic Oy käyttää Tampereen seudun verkon vahvistuksessa Kangasala-Rautaharkko 110 kV voimajohdolla Industrias Arrutin johdinvarusteita, joita toimitetaan myös Vattenfallin toiseen 110 kV voimajohtoprojektiin Vuolijoki-Harsunlehto-Piiparinmäki (2xFinch johtimet) vuonna 2020. Johdon pituus on n. 40 km. Tällä johdolla liitetään Piiparinmäen ja Murtomäen suuret tuulipuistot Suomen kantaverkkoon Vuolijoen asemalla.

Lisätietoja: Ilkka Rinne-Rahkola p. 050 453 4834


 

29.5.2019

TMV Line Oy on valinnut Arrutin eristin- ja johdinvarusteiden toimittajaksi 110 kV voimajohtoprojektiin Pohjois-Karjalassa

Industrias Arruti toimittaa Fingridin ”Pohjois-Karjalan kolmion” 110 kV johdinvarusteet sen kahdelle osuudelle, Pamilo-Uimaharju n. 20 km sekä Kontiolahti-Uimaharju n. 54 km. Urakoitsijana molemmilla johdoilla on TMV Line Oy.

Lisätietoja: Ilkka Rinne-Rahkola p. 050 453 4834


 

11.4.2019

Arruti Catenarian sähköratatuotteet Energelin valikoimaan

Arruti Catenaria valmistaa sähkörata- ja raitiotiekäyttöön kääntöorsia, ripustimia, ohjaimia, kiristimiä sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja liittimiä. Lisäksi saatavilla on suunnittelupalveluita. Samaan konserniin kuuluvan Industrias Arrutin voimajohtovarusteita on käytetty pitkään Suomessa 400-110kV voimajohtorakentamisessa.

http://www.grupoarruti.com/en/catenaria/index.html


 

19.12.2018

Uusi myyntipäällikkö

Ilkka Rinne-Rahkola on nimitetty Energel Oy:n myyntipäälliköksi 1.1.2019 alkaen.
Rinne-Rahkolan vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi voimajohtovarusteet ja sähköratatuotteet. Hänellä on runsaasti kokemusta suurjännitelaitteista sekä sähköasemaprojekteista, joten hän tulee vahvistamaan teknistä ja kaupallista asiantuntijuuttamme.


 

23.10.2018

Uusi toimitusjohtaja

Mika Väärämäki aloittaa Energel Oy:n toimitusjohtajana 1.11.2018. Hänellä on vankka kokemus mm. suurjännitelaitteista, muuntajista sekä sähköasemaprojekteista. Teknisellä ja kaupallisella osaamisellaan hän vahvistaa ydinliiketoimintamme asiantuntemusta.

Aikaisempi toimitusjohtaja Esko Nikkinen jatkaa yrityksessä konsultointi/asiantuntijatehtävissä.


 

27.9.2018

16 MVA tehomuuntaja

Viime kesänä toimitimme Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle päämiehemme Kolektor Etran valmistaman 16 MVA:n tehomuuntajan. Tehomuuntaja otettiin käyttöön Miehikkälän sähköasemalla syyskuussa.

Lisätietoja: Esko Nikkinen p. 0400 445 112

Linkki KSOY:n time lapse -videoon sähköaseman rakentamisesta


4.6.2018

UUDISTUSTYÖT

Fingrid uusii 1920-luvulla rakennetun Rautarouva-voimajohdon. Uudistustyön viimeinen vaihe on 49 km Hikiä-Orimattila-voimajohto, jonka urakoi Empower PN. Hikiä-Orimattila-voimajohtoprojektissa käytetään Industrias Arrutin valmistamia 400 ja 110 kV eristin- ja johdinvarusteita.

Industrias Arruti toimittaa 400 ja 110 kV eristin- ja johdinvarusteet myös Eltel Networksille Lempiälän ja Vuoksen väliselle 24 km voimajohtoprojektille.

EPV Alueverkko rakennuttaa ja saneeraa Seinäjoen alueella voimajohtoja. Urakoitsija on TMV Line, jolle Industrias Arruti toimittaa 110 kV komposiittieristimet sekä eristin- ja johdinvarusteet.

Lisätietoja: Heikki Stenberg p. 040 841 3131


 

29.1.2018

Infratek Finland Oy toimitti kaksi päämiehemme Kolektor Etran valmistamaa tehomuuntajaa Liikenneviraston Matarin syöttöasemalle. Asema otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja: Esko Nikkinen 0400 445 11226.10.2017

SBC lisäsi standby-CPU:n PCD3-tuoteperheeseen

 • Redundanttisiin (kahdennettuihin) automaatioratkaisuihin
 • Selkeä suunnittelu ja käyttöönotto
 • Myös käytettäväksi normaaleissa Ethernet-TCP/IP-verkoissa

Saia-Burgess Controls AG (SBC) esitteli uuden standby-CPU:n , PCD3.M6880, PCD3-tuoteperheeseen. Tuote mahdollistaa redundanttiset, korkean käytettävyyden automaatioratkaisut ja tärkeiden laitteiden sekä prosessien häiriöttömän toiminnan.

Tietyt sovellukset, kuten ajoneuvotunneliautomaatio, datakeskukset, jäteveden puhdistamot tai kaukolämpö- ja jäähdytyslaitokset vaativat ratkaisuja, jotka varmistavat häiriöttömän toiminnan. Uuden standby-CPU:n myötä SBC on lisännyt valikoimaansa tuotteen, joka vastaa tähän vaatimukseen. Mikäli aktiivinen CPU vikaantuu, standby- CPU siirtyy automaattisesti aktiiviseksi ilman viivettä (Hot-Standby).

Lisätietoja


26.10.2017

Uusi Saia PCD® Supervisor nyt markkinoilla

Ominaisuudet

 • Saia PG5® Data Import Wizard mahdollistaa PG5-symboleiden, hälytyslistojen ja HDLog-konfiguraation helpon ja nopean tuonnin Saia PCD® Supervisoriin.
 • Alkuperäinen S-Bus TCP/IP-ohjain, joka kytkeytyy PCD-laitteisiin, myös sarjaporttiin (PCD-muistin kysely ja kirjoitus, hälytysten käsittely sekä HDLog-trendien käsittely).
 • HTML5-yhteensopiva web-kehys täyden älylaitteiden yhteensopivuuden kanssa.
 • Tukee rajoittamattoman määrän käyttäjiä Internetin/intranetin kautta tavallisella verkkoselaimella, riippuen palvelinkoneen tehosta ja resursseista.
 • Valinnainen yritystason tietojen arkistointi SQL:n avulla.
 • Tietokannan muutosten "vaiheittainen dokumentoitu historia", tietokannan tallennus ja varmuuskopiointi, globaalit aikatoiminnot, kalenteri, keskeiset aikataulut, ohjaus ja energianhallintarutiinit.
 • Kehittynyt hälytyksen käsittely ja reititys, mukaan lukien sähköpostihälytyksen kuittaus.
 • Pääsy hälytyksiin, lokeihin, grafiikkaan, aikatauluihin ja konfigurointitietoihin tavallisella verkkoselaimella.
 • Salasanasuojaus käyttämällä vakiotodennus- ja salaustekniikoita, joissa on tuettuna valinnainen, ulkoisella LDAP-yhteydellä oleva suojaus.
 • HTML-pohjainen help-järjestelmä, joka sisältää kattavan verkko-ohjeen.
 • Tarjoaa online-/offline-käytön graafiseen Niagara Framework Workbench -konfigurointityökaluun sekä kattavan Java Object Library -ohjelman.
 • Valinnainen suora Ethernet-perustainen ohjaintuki BACnet IP, EIB/KNX IP, LON IP, Modbus IP-master ja slave, M-Bus IP, SNMP ja OPC client; lisäpistelohkoja voidaan hankkia kullekin ohjaimelle.
 • Parannettu BACnet-apuohjelma pisteiden sovittamiseen ja EDE-tuontiavustaja BACnet-järjestelmän suunnitteluun.
 • Saatavilla Saia PG5® -kuvagalleriapaletti (SVG).

Lisätietoja


20.2.2017

Kiitos vierailusta osastollamme Verkosto 2017 messuila. Jälleen kerran hienot messut Tampereella. Kilpailun voittajalle on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti. 

13.12.2016

Osallistumme Verkosto -messuille Tampereella 25.-26.1.2017. Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan meitä ja päämiehiämme. Uusina päämiehinä mukana messuilla ovat: KOLEKTOR ETRA (tehomuuntajat), FRIEM (suurvirtatasasuuntaajat) sekä Sécheron (DC-ratajärjestelmät).

Osastollamme voit osallistua kilpailuun, jonka palkintona on apukäynnistin/varavirtalähde.

Osastomme on A938. Tervetuloa!


29.1.2016

Olemme solmineet edustussopimuksen KOLEKTOR ETRAn (Slovenia) kanssa koskien tehomuuntajien myyntiä Suomessa. KOLEKTOR ETRA valmistaa muuntajia 420 kV ja 500 MVA asti.

Lisätietoja: Esko Nikkinen 0400 445 112


15.11.2015

Myyntiohjelmastamme löytyy nyt myös seinäläpivientieristimet 40,5 - 252 kV jännitteille ja 3150 A nimellisvirralle asti. Valmistaja on RHM International, USA.

Lisätietoja Olli-Pekka Aarnio 050 309 1718


18.9.2015

SAIA BURGESS CONTROLS on julkistanut uuden tuoteperheen ”E-Line”.

E-Line käsittää CPU:n PCD1.M0160E0 sekä joukon etäkäyttö-I/O-moduuleja, joista osa on väylään asennettavia ”orja”-moduuleja ja osa ohjelmoitavia etämoduuleja.

Lisätietoja


15.3.2015

ENERGEL Oy toimittaa kauppakeskus Isokristiinan energianmittausjärjestelmän. Energel Oy on solminut Skanska Oy:n kanssa urakkasopimuksen energianmittausjärjestelmän toimittamisesta Lappeenrannassa rakenteilla olevaan kauppakeskus IsoKristiinaan.

Lisätietoja


7.12.2015

Industrias Arruti toimittaa Fingridin Hirvisuo-Kalajoki-voimajohtoprojektiin 400 kV ja 110 kV komposiittieristimet sekä eristin- ja johdinvarusteet. Toimitukset jakaantuvat vuosille 2014 ja 2015. Komposiittieristimille ja eristinketjuille on tehty IEC-standardien mukaiset tyyppitestit. Industrias Arrutin komposiittieristimiä on tähän mennessä toimitettu yhteensä n. 5400 kpl Suomen ja Viron 110-400 kV voimajohtoihin.


10.11.2014

Kari Helander on nimitetty myyntipäälliköksi automaatio-osastolle 10.11.2014 alkaen.


1.10.2014

Artechen valmistamat tehojännitemuuntajat on toimitettu Fingridin Naantalinsalmen 110 kV sähköasemalle. Nämä ensimmäiset Suomeen toimitetut Artechen tehojännitemuuntajat ovat SF6-eristeisiä ja mallia UG-145. Lisätietoja: Esko Nikkinen 0400 445 112.


Olemme solmineet edustussopimuksen italialaisen FRIEM SpA:n kanssa. Friem on perustettu vuonna 1950 ja se valmistaa suurivirtaisia tasasuuntaajia erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Yhtiön nykyaikaiset 11.000 m2 toimitilat sijaitsevat Milanossa.
www.friem.com


ENERGEL OY täytti pyöreät 20 vuotta 22.12.2013. Toiminta alkoi vuonna 1993 Helsingin Pitäjänmäessä Atomitiellä sijaitsevassa toimistossa suurjännitetekniikkaan liittyvillä tuotteilla. Artechen mittamuuntajat ja Cerisolin tukieristimet ovat edelleen tärkeitä laitteita myyntiohjelmassamme. Nykyisiin moderneihin toimitiloihin Vantaan Koivuhaassa muutimme syksyllä 2012.

Copyright © Energel Oy, Puutarhatie 18 A 201, 01300 VANTAA